Մայրենի

Համապատասխան բառերը միացրու իրար և կազմի՛ր բառակապակցություն:

Օրինակ՝                                      կամ                   անուշաբույր ծաղիկներ

Անուշաբույր       լեռ                  կամ                      բարձր            լեռ

Բարձր                  արև                կամ                    լույսավոր        արև

Ջերմ                     սենյակ            կամ                    ցուրտ                սենյակ

Լուսավոր            սովորող          կամ                    տգետ                սովորող

Խելացի                  ծաղիկներ      կամ                    հիմար              ծաղիկներ

Հետաքրքիր         պատմություն     կամ              ձանձրալի      պատմություն

Զվարճալի           ճանապարհ        կամ                լուրջ                ճանապարհ

Երկար                 մատիտներ         կամ                 կարճ                 մատիտներ

Արագընթաց       փամփորդություն   կամ            դանդաղ        փամփորդություն

Գունավոր                միրգ                          կամ        կարմիր               միրգ

Հյութալի                մեքենա                  կամ               չոր                     մեքենա

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ համապատասխան սյունակում գրելով տրված հարցին պատասխանող բառերը: Օրինակ՝

       Ի՞նչ անել   Ի՞նչ, ինչե՞ր Ո՞վ, ովքեր        Ինչպիսի՞
Երգել, պարել Գիրք, գրքեր Սովորող, սովորողներ       քաջ
խոսել Շուն, շներ Մայրիկ,մայրիկներ Ուժեղ
քալել Պուպրիկ,պուպրիկներ Հայրիկ,հայրիկներ խելացի
վազել Կատու,կատուներ Աղջիկ,աղջիկներ գեղեցիկ
Դաս անել Խաղալիգ,խաղալիգներ Տղա,տղաներ հիմար
զատել Ծաղիկ,ծաղիկներ Ընկեր,ընկերներ գունավոր
խաղալ Խաղալիգ,խաղալիգներ Երեխա,երեխաներ անուշիկ