Մայրենի

Բայերի դիմաց գրի՛ր համապատասխան դերանունը՝ ո՞վ է կատարում գործողությունը:

Օրինակ՝

Խաղում եմ-ես                                                  երգում ենք-Մենք

Երգում եք-դուք                                                   ծաղում է-նա

Նվագում է-նա                                                       հասնում են-նրանք

 

Պարում եմ-ես                                    վազում է-նա

Գրում են-նրանք                              կարդում ենք-մենք

Խոսում ես-դու                                      խաղում ես-դու

 

Լողում են-նրանթք                                           թռչում են-նրանք

Լողում ենք-    մենք                                           քայլում ես-դու

Լողում եք- դուք                                                  վարում է-նա

 

Տրված բայերով կազմի՛ր նախադասություն:

Օրինակ՝

Վազել-Սովորողները վազում էին:

Խոսել-Արամը և Լիլիթը խոսում էին:

Քայլել-Դավիթը և նարեկը քայլում էին։

Աշխատել-Սովորողները Աշխատում էին։

Հասնել-Երեխաները հասնում էին տուն։

Ծաղկել-Նրանք ծաղկում էին ծաղիկներ։

Հավաքել-Նրանք հավաքում էին։

Վարել-Նրանք վարում էին վարարանը։

Կերակրել-Մայրը և Հայրը կորակրում էին։

Կարդալ-Սովորողները կարդում էին։

Թաքնվել-Երեխաները թաքնվում էին։