Մայրենի

Բառերը իրար միացնելով կազմիր նոր բառ:

Օրինակ՝

Լուս-աստղ=լուսաստղ

Օդ-ա-նավ-Օդանավ

Քար-ա-ծուխ-Քարածուխ

Գիր-վաճառ-Գիրվաճառ

Արտ-երկիր-Արտերկիր

Ականջ-օղ-Ականջօղ

Ան-հույս-Անհույս

Աշխարհ-ա-գիր-ություն-Աշխարհագիրություն

Քաղցր-ա-համ-Քաղցրահամ

Սար-ա-լանջ-Սարալանջ

Բազում-երանգ-Բազումերանգ

Ծաղիկ-փունջ-Ծաղիկփունջ

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր սյունակում գրելով համապատասխան բառը:

Միրգ Ծաղիկ Բանջարեղեն Հատուկ անուն, Երկրի, քաղքի
խնձոր նարգիզ կաղամբ Անահիտ, Վրաստան
նարինջ վարդ կիվի Ռուսաստան
Ավոկադո արեւածաղիկ մանգո Անգլիա
ձմերուկ մարգարիտ սալոր հայաստան