Ռուսերեն

One day my Mom went shopping and my Dad was going to work.My young brother was eating bananas and I was in my room doing a lesson.The door was banging so loud I got out of my room and I said: Whos  there.The person said:Its me your friend.Then I opened the door I hugged her and went in my room so that she will help me for the lessons.The we went to the park to play Then my mom came with a big cake then we went to my friends house to eat.I eat the sraberry part of the cake.When we went home I was watching my brother from my window.When my brother came then he went to bed.Then my dad then we all went to bed.

MoM=Мама  –  DaD=папа  –  brother=брат  –  banana=банан  –  friend=друг  –  lesson=урок  –  my=моя  –  whos there=кто там  –  the park=парк  –  cake=торт  –  house=дом  –  window=окно.

 

шут, шашки, игрок, искра, Марк, каска, карлик, шум, шутка, сыр, дом, дым, мыло, рыба, барс, толк, такт, королева, король, тыква, тир, ринг, гром, роса, рост

Марк-mark ,  дом-house ,  шутка-joke ,  барс-brother ,  рыба-fish ,

Հայրենագիտություն Սյունիքի Մարզ մարզկենտրոն

Սյունիքի Մարզ

Սյունիքի մարզ

Մարզկենտրոնը`   Կապան
Մարզի կազմավորման թիվը՝ 1995 թ.ի ապրիլի 12
Տարածաշրջանները`   Գորիսի շրջան, Կապանի շրջան, Մեղրիի շրջան, Սիսիանի շրջան
Քաղաքային համայնքների թիվը`   7 համայնք
Գյուղական համայնքների թիվը`   106 համայնք
Գյուղական բնակավայրերի թիվը`   128 բնակավայր
Ընդհանուր տարածքը`   4,506 կմ²
Բնակչության ընդհանուր թիվը (ըստ 01.01.2002թ.ի տվյալների)`   164,000
Բնակչության խտությունը`   36.4/կմ²
Փոստային ինդեքսը`   3201-3519
ISO 3166-2`   AM-SU
FIPS 10-4`   AM08

 

Սյունիքի մարզը ցամաքային տարածքի չափերով առաջինն է Հայաստանում: Նախկինում Սյունիք (Սիսական) անունով կոչվել է Մեծ Հայքի իններորդ նահանգը: Ներկայիս Սյունիքի մարզը զբաղեցնում է պատմական Սյունիքի մի հատվածը միայն:
Նախկինում Սյունիքի տրանսպորտային-աշխարհագրական դիրքը խիստ անբարենպաստ էր: Այժմ Արաքս գետի նոր կամրջի կառուցումով Սյունիքը խիստ կարևոր տարանցիկ նշանակություն է ձեռք բերում: Նրա միջոցով Պարսից ծոցը և Իրանը կապվում են Հայաստանին, Վրաստանին ու Սև ծովին:
Բնական պայմանները և հարստությունները
Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետության ամենալեռնոտ մարզն է: Նրա ամենաբարձր (Կապուտջուղ գագաթը`   3906մ) և ամենացածր (Մեղրու կիրճում`   375մ) կետերի բարձրությունների տարբերությունը մոտ 3500մ է, ավելի շատ, քան ՀՀ որևէ այլ մարզում:
Գետերից նշանավոր են Որոտանը, Ողջին, Մեղրիգետը: Որոտանը Զանգեզուրի ամենամեծ գետն է: Հայտնի է Որոտանի վիթխարի կիրճը, որի խորությունը հասնում է մինչև 800մ-ի: Այստեղ գետն անցնում է բնության կերտած «Սատանի կամրջի» տակով: Որոտանի Շաքի վտակի վրա գոյացել է համանուն գեղատեսիլ ջրվեժը:
Հայտնի են Տաթևի, Քաջարանի, Գորիսի, Որոտանի (Ուռուտի) և բազմաթիվ այլ հանքային աղբյուրները:
Բնակչությունը
Սյունիքի մարզի տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից: Բնակչության ազգային կազմը և թիվը բազմիցս կտրուկ փոփոխություններ են կրել օտար զավթիչների արշավանքների ու ասպատակութ­յունների հետևանքով: Նոր և նորագույն ժամանակներում աշխարհագրական աննպաստ դիրքը և ռելիեֆային բարդ պայմանները խթանել են բնակչության մշտական արտահոսք: Դա է պատճառը, որ մարզի բնակչության խտությունը շատ ցածր է:
Քաղաքները
Սյունիքի մարզը ուրբանիզացման մակարդակով գրավում է առաջին տեղը`   71%: Դրան համապատասխան էլ համեմա­տաբար շատ են քաղաքները`   Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի, Քաջարան, Ագարակ, Դաստակերտ: Մարզի բոլոր քաղաքները երիտասարդ են: Նրանք քաղաքի կարգավիճակ ստացել են 1930-ական թվականներից հետո: Միայն Գորիսն է, որ քաղաք է դարձել դեռևս ցարական իշխանության օրոք (1885թ.):
Սյունիքի մարզկենտրոնը`   Կապանը, հանրապետության հարավ-արևելյան տարածաշրջանի ամենախոշոր քաղաքն է: Գտնվում է Խուստուպ լեռան ստորոտին, Ողջի գետի ափերին, որը քաղաքի սահմանում իր մեջ է ընդունում Վաչագան ու Կավարտիջուր վտակները:
Կապանի աշխարհագրական դիրքը համեմատած ՀՀ գլխավոր քաղաքների հետ պակաս նպաստավոր է: Քաղաքը հեռու է հանրապետության տնտեսական կենտրոններից (Երևանից 320կմ): Կապանի զարգացումն առաջին հերթին պայմանավորված է պղնձի արդյունաբերությամբ և մեքենաշինությամբ:
Դեռևս միջին դարերից քաղաքին հարող տարածքում գործել են պղնձահանքեր ու պղնձաձուլարան­ներ: Այստեղ էին հայերը ձուլում թնդանոթներ Դավիթ Բեկի գլխավորած ազատագրական պայքարի ժամանակ: Ներկայիս Կապան քաղաքը ձևավորվել է 1930-ական թվականներին այդ հանքերի և մի քանի գյուղերի հիման վրա: Այժմ էլ քաղաքի արդյունաբերության առաջատար ճյուղը պղնձարդյունաբերությունն է: Ավելի ուշ ձևավորվել են արդյունաբերության այլ ճյուղեր ևս: Գործում են մեքենաշինական, ավտոնորոգման, շինանյութերի, թեթև ու սննդի արդյունաբերության ձեռնարկություններ:
Քաղաքը մեծապես տուժեց 1990-1992թթ. ադրբեջանական ռմբակոծություններից և տրանսպորտային շրջափակումից:
* * *
Սյունիքի մարզում`   Ծավ գետի ավազանում, գտնվում է Սոսու պուրակը: Ըստ ավանդության պուրակը ստեղծվել է հնագույն ժամանակներում, և ծառերի տերևների սոսափյունով քրմերը գուշակություններ են արել:
Մշակած                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Սուրբ Սարգսի տոն

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ հայրապետի տնօրինությամբ Սբ. Սարգիս զորավարի տոնը հռչակվել է Երիտասարդների օրհնության օր: Սբ. Սարգիս զորավարն ամենասիրված սրբերից է: Իր որդու`   Մարտիրոսի և 14 քաջ մարտիկների հետ նա նահատակվել է հանուն քրիստոնեական հավատքի:
Արիության համար Սբ. Սարգսին Մեծն Կոստանդիանոս կայսրը (285-337թթ.) կարգում է իշխան և սպարապետ Հայաստանին սահմանակից Կապադովկիայում: Նա ոչ միայն գերազանց սպարապետ էր, այլև հիանալի քարոզիչ: Օգտվելով կայսեր հոժարությունից`   իր իշխանության տակ գտնվող քաղաքներում քանդում է մեհյաններ, կառուցում եկեղեցիներ, տարածում քրիստոնեությունը:
Երբ Հուլիանոս Ուրացողի թագավորության օրոք (360-363թթ.) սկսվում են Քրիստոսի եկեղեցու և քրիստոնյաների նկատմամբ հալածանքները, Սբ. Սարգիսը, աստվածային հայտնությամբ հրաման առնելով հեռանալու կայսրության սահմաններից, իր որդի Մարտիրոսի հետ գալիս, ապաստանում է քրիստոնյա Հայաստանում, ուր թագավորում էր Տիրան արքան`   Մեծն Տրդատի թոռը`   Խոսրովի որդին:
Տեղեկանալով, որ Հուլիանոսը մեծ զորքով շարժվում է Պարսկաստանի վրա, Հայոց արքան, ձգտելով իր երկիրը զերծ պահել հարձակման վտանգից, հորդորում է Սարգսին ծառայության անցնել Շապուհի մոտ: Շապուհը սիրով ընդունում է Սբ. Սարգսին և նշանակում նրան զորագնդերի հրամանատար:
Զորականներից շատերը, տեսնելով փայլուն զորավարի բարեպաշտությունն ու վարքով վկայած նվիրումն առ Աստված, աղոթքներով Տիրոջ գործած հրաշքները, հրաժարվում են հեթանոսությունից և դառնում քրիստոնյա:
Սակայն Շապուհը պահանջում է նրանից պաշտել կրակը և զոհ մատուցել: Զորավարն անմիջապես մերժում է`   ասելով. «Երկրպագելի է մեկ Աստված`   Ամենասուրբ Երրորդությունը, ով ստեղծել է երկինքն ու երկիրը:
Իսկ կրակը կամ կուռքերը ի բնե աստվածներ չեն, հողեղեն մարդը դրանք կարող է փչացնել»: Այդ խոսքերից հետո Սբ. Սարգիսը կործանում է բագինը: Զայրացած ամբոխը հարձակվում է Սբ. Սարգսի և նրա որդու վրա: Առաջինը նահատակության պսակն ընդունում է նրա որդին`   Մարտիրոսը: Սբ. Սարգիսը բանտարկվում է և, աներեր մնալով իր հավատքի մեջ, գլխատվում: Նահատակվելուց հետո Սբ. Սարգսի մարմնի վրա լույս է ծագում:
Քրիստոնեական հավատքի համար նահատակվում են նաև Սբ. Սարգսին հավատարիմ տասնչորս զինվորները: Հավատացյալները նահատակների մարմիններն ամփոփում են Համիան քաղաքում: Սբ. Սարգիսը ամենասիրված սրբերից է և պատահական չէ, որ Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետը նրա մասունքները բերում է Կարբի (Աշտարակի շրջան)՝ տեղում կառուցելով երանելու անունը կրող եկեղեցի:
Ս. Սարգիս`   երիտասարդների և սիրո բարեխոս
Սբ. Սարգիս Զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով: Սբ. Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է: Նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում: Այդ օրը երիտասարդներն աղոթում են Սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առ Աստված:
Սբ. Սարգիսը սիրո երազանքն իրականցնող Սուրբ է: Սբ. Սարգսի մասին բազմաթիվ ավանդապատումներ կան: Ահավասիկ դրանցից մեկը: Աղքատ Աշուղ Ղարիբը սիրում է մի մեծահարուստի աղջկա՝ Շահ-Սանամին: Վերջինս ևս սիրում է նրան, բայց Աշուղն աղքատ էր, և աղջկա հայրն արգելում է նրանց ամուսնանալ, քանի որ մտադրված էր նրան կնության տալ մի մեծահարուստի: Աշուղ Ղարիբը որոշում է մեծ կարողություն կուտակելու համար գնալ օտարություն`   աշխատելու:
Մինչև այդ Աշուղ Ղարիբն իր սիրած էակից խոստում է առնում`   յոթ տարի սպասել իրեն: Պայման է դնում, որ եթե ուշանա անգամ մեկ օր, աղջիկը թող ամուսնանա հոր ցանկությամբ: Այդ յոթ տարիները շատ դժվար են անցնում Աշուղ Ղարիբի համար: Նա զրկված էր իր գեղեցկուհուն տեսնելու հնարավորությունից, որևէ լուր չուներ նրանից, սակայն չէր հուսահատվում, այլ կարոտով սպասում այն օրվան, երբ նրանք կհանդիպեն, ընտանիք կկազմեն և ամբողջ կյանքը կապրեն միասին:
Յոթ տարի շարունակ գիշեր ու զօր աշխատելով`   Աշուղ Ղարիբը կարողություն է ստեղծում և տուն դարձի ճամփա ընկնում: Ճանապարհը լի էր փորձանքերով և խոչընդոտներով: Թվում էր, թե Աշուղ Ղարիբն իր հույսը պետք է կորցնի, չհասնի իր սիրած էակին: Այդ ամենից դրդված՝ նա ազնիվ սրտով և արդար մտքով աղոթում է Սբ. Սարգսին`   հայցելով արագահաս Սրբի օգնությունը:
Սբ. Սարգիսը, լսելով սիրահարված Աշուղի աղոթքը, իր արագահաս ճերմակ նժույգով բարձրացրած մրրիկի մեջ իսկույն հայտնվում է, Աշուղ Ղարիբին նստեցնում ձիու գավակին և մեկ ակնթարթում հասցնում Շահ-Սանամեի մոտ: Աղջկա հայրը, տեսնելով Աշուղ Ղարիբի կամքը, կատարված հրաշքը, նրանց անկեղծ սերն և նվիրվածությունը, օրհնում է երկուսի միությունը: Սբ. Սարգսի տոնին նախորդում է Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի հաստատած Առաջավորաց պահքը: Պահքը տևում է հունվարի 14-ից 18-ը:
Սբ. Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը: Այդ օրը հիշատակելի սովորություններից է փոխինդով մատուցարանը տան տանիքին կամ պատշգամբին դնելը և սպասելը Սբ. Սարգիս զորավարի ձիու պայտի հետքին:
Ըստ ավանդույթի`   Սբ. Սարգիսը պետք է հրեշտակների ուղեկցությամբ անցնի և ում մատուցարանի մեջ դրված ալյուրի կամ փոխինդի մեջ թողնի իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը, այդ տարի կիրականանա հավատացյալի երազանքը:
Տոնի առթիվ սիրահարված երիտասարդները միմյանց բացիկներ և քաղցրավենիք են նվիրում: Տոնի օրը Սբ. Սարգիս Զորավարի անունը կրող եկեղեցիներում մատուցվում է Պատարագ, որից հետո կատարվում երիտասարդների օրհնության կարգ:

Մայրենի

  1. Պատասխանք հարցերին:

Քանի՞ մատ կա մարդու մեկ ձեռքին:5 հատ

Որտե՞ղ են գտնվում մարդու աչքերը:դեմքին

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում կծել:ատամներով

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում լսել:ականջով

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում տեսնել:աչքերով

  1. Տառերի տեղափոխությամբ ստացեք բառեր։

Բժաակ-Բաժակ, ակբ-բակ, յլասակ-սայլակ, տքո-ոտք, ղաքաք-քաղաք, ետտր-տետր, իկղաջ-կաղիջ, ուսլամուտ-լուսամուտ

  1. Տեքստը սովորեք շատ լավ կարդալ, ձայնագրվեք և հրապարակեք բլոգում:

Դելֆիններն ունեն 70-ից ավելի ատամ: Չնայած դելֆիններն ապրում են ջրում, բայց օդ են շնչում, սնվում են ձկներով, ո ւնենում են 1 ձագ, որին 4–6 ամիս կերակրում են կաթով։ Խոշոր դելֆիններն ապրում են 50 տարի, իսկ մանրերը՝ 30 տարի։

 

ՏԱՐԱ

Մինչև տասնհինգ տարեկանը ես կարգին չգիտեի ինչ բան է թատրոնը։Ճիշտ է , ամռանը Տոբոլսկից կամ Օմսկից դերասանական խմբեր էին գալիս փոքրիկ Տարա քաղաքը, ուր ապրում էր մեր ընտանիքը, և խաղում քաղաքային այգու ամառային թատրոնում։Մայրիկիցս փող խնդրելով,ես էլ էի գնում ներկայացումները նայելու։Բայց ես դա համարում էի հեքիաթի պես մի բան,որն ինձ հետ ոչ մի կապ չուներ։Դա հեքիաթ էր առանց դրան մասնակցելու ցանկության։Նայածս էլ,երևի,երկու-երեք նեկայացում էր,ոչ ավելի,ոչ մի ցնցող տպավորություն չի մնացել։Թատրոնը առաստաղ չուներ,միայն տանիքն էր, և երգ անձրև էր սկսվում, այն պիսի զգացողություն էր առաջանում,ասես նստած ես թմբուկի ներսում,որին հարվածում են հարյուրավոր փայտիկներով։Անձրևային օրերին դերասանների ձայնը համարյա չեր լսվում։Կինոն,ուր մենք, տղաներս,հաճախ փախչում գնում էինք նույնպես գրավում էր միայն այսպես ասած,սյուժեով․<<Սա հիմա այնպես կդմփացնի>>,<<տե՛ս, տե՛ս հիմա ոնց կսլանա>>։Հրաշալի է տղայական այդ ունակությունը ամեն ինչ նախապես իմանալ,բայց և առաջին անգամվա նման խիստ հուզվել։Թեև հարյուր անգամ նայում ես ֆիլմը,գիտես նկարի հերոսների բոլոր շարժումները,բայց ամեն ինչ ընկալվում է անմիջականորեն,և բոբիկ ոտքերն են հատակին խփում հիացմունքից,ու տղաների աչքերը վառվում են հաղթանակի ուրախությունից կամ պարտության հուսահատությունից։Ահա երեխաների անմիջական լինելու խաղի մեջ,էկրանի վրայ, թե բեմում տեղի ունեցող ամեն ինչին անվերապահորեն հավատալու այս զարմանալի ունակությունն է, որ դերասանի հեռավոր և հազվադեպ հասանելի երազն է։

Մայրենի

  1. Պատասխանք հարցերին:

Քանի՞ մատ կա մարդու մեկ ձեռքին:5 հատ

Որտե՞ղ են գտնվում մարդու աչքերը:դեմքին

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում կծել:ատամներով

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում լսել:ականջով

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում տեսնել:աչքերով

  1. Տառերի տեղափոխությամբ ստացեք բառեր։

Բժաակ-Բաժակ, ակբ-բակ, յլասակ-սայլակ, տքո-ոտք, ղաքաք-քաղաք, ետտր-տետր, իկղաջ-կաղիջ, ուսլամուտ-լուսամուտ

  1. Տեքստը սովորեք շատ լավ կարդալ, ձայնագրվեք և հրապարակեք բլոգում:

Դելֆիններն ունեն 70-ից ավելի ատամ: Չնայած դելֆիններն ապրում են ջրում, բայց օդ են շնչում, սնվում են ձկներով, ո ւնենում են 1 ձագ, որին 4–6 ամիս կերակրում են կաթով։ Խոշոր դելֆիններն ապրում են 50 տարի, իսկ մանրերը՝ 30 տարի։

The Dead Sea

Its surface and shores are 430.5 metres (1,412 ft) below sea level,[4][8] Earth’s lowest elevation on land. It is 304 m (997 ft) deep, the deepest hypersaline lake in the world. With a salinity of 342 g/kg, or 34.2% (in 2011), it is one of the world’s saltiest bodies of water[9] – 9.6 times as salty as the ocean – and has a density of 1.24 kg/litre, which makes swimming similar to floating.[10][11] This salinity makes for a harsh environment in which plants and animals cannot flourish, hence its name. The Dead Sea’s main, northern basin is 50 kilometres (31 mi) long and 15 kilometres (9 mi) wide at its widest point.[1]

 

Դրա մակերեսը և ափերը ծովի մակարդակից 430,5 մետր են (1,412 ֆտ), [4] [8] Երկրի ամենացածր բարձրությունը ցամաքում: Այն 304 մ խորությամբ (997 ֆտ) խորությամբ է, աշխարհի ամենախորը հիպերսալին լիճը: 342 գ / կգ աղիությամբ կամ 34,2% -ով (2011 թ.) Այն աշխարհի աղի ջրային մարմիններից մեկն է [9] – 9,6 անգամ ավելի աղ, քան օվկիանոսը – և ունի խտություն 1,24 կգ / լիտր, ինչը լողը լողի նման է դարձնում [10] [11] Այս աղիությունը ստեղծում է կոշտ միջավայր, որում բույսերն ու կենդանիները չեն կարող ծաղկել, հետևաբար ՝ նրա անունը: Մեռյալ ծովի հիմնական, հյուսիսային ավազանը գտնվում է 50 կմ (31 մ) երկարությամբ և 15 կմ (9 մղոն) լայնությամբ ՝ իր ամենալայն կետում: [1]