Մայրենի

Լրացրեք աղյուսակը՝ ըստ օրինակի՝ օգտագործելով լողալ, մրսել, քնել, գրել, ճաշել բայերը:

Ես Լողալու եմ Մրսելու եմ Քնելու եմ Գրելու եմ Ճաշելու եմ
Դու Լողալու ես Մրսելու ես Քնելու ես Գրելու ես Ճաշելու ես
Նա Լողալու է Մրսելու է Քնելու է Գրելու է Ճաշելու է
Մենք Լողալու ենք Մրսելու ենք Քնելու ենք Գրելու ենք Ճաշելու ենք
Դուք Լողալու եք Մրսելու եք Քնելու եք Գրելու եք Ճաշելու եք
Նրանք Լողալու են Մրսելու են Քնելու են Գրելու են Ճաշելու են

 

Լրացրեք աղյուսակը՝ ավելացնելով ինչիպի հարցին պատասխանող բառեր:

Մեքենա մեծ
Սենյակ կարմիր
Տղա խելացի
Շուն պզտիկ
Շենք գեղեցիկ
Արև պայծար
Ձմեռ ձուրտ
Ձեռքեր փոքր