Մայրենի

Տրված բայերը՝ գործողություն ցույց տվող եզակի  բառերը՝ դարձրո՛ւ հոգնակի, հոգնակին՝ եզակի: Օրինակին՝

Քայլում եմ-քայլում ենք

Քալյլում եք –քայլում ես

Քայլում ես-քայլում եք:

Վազում եմ-վազում ենք

Վազում են-վազում է։

Մտածում ենք-մտածում եմ

Մտածում ես-մտածում եք։

Կարդում եմ-կարդում ենք

Կարդում եք-կարդում ես

Կարդում է-կարդում են։

Խոսում են-խոսում է

Խոսում ես-խոսում եք։

ծաղկում է-ծաղկում են

Ծաղկում ենք-ծաղկում եմ

Ծաղկում եք-ծաղկում ես։

Տրված բառերին ավելացրո՛ւ ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր:

Գիրք, ծաղիկ, ընկեր, քույր, գարուն, փողոց, երգ, լեռ, երկինք, հայրենիք, մարդ, սովորող, տուն, աշխատանք, պատմություն:

Օրինակ՝ հետաքրքիր, խորիմաստ գիրք:

Ծաղիկ-գույնավոր ծաղիկ։

Ընկեր,մոտիկ ընկեր։

Քույրը,հարազատ քույր։

գարուն,անուշ գարուն։

փողոց,մագուր փողոց։

երգ, կարկաճ երգ։

լեռ,սպիտակ լեռ։

երկինք,կապույտ երկինք։

հայրենիք,Մայր հայրենիք։

մարդ,աշխատասեր մարդ։

սովորող,սովորող աշակերտ։

տուն, գեղեցիկ տուն։

աշխատանք,մագուր աշխատանք։

պատմություն,հետագրգիր պատմություն։

Մայրենի

Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծերում տրված գործողություն ցույց տվող բառերը:

Օրինակ՝

Ընկերները  ……. մարզադահլիճում: (մարզվել)

Ընկերները մարզվում էին մարզադահլիճում:

Լիլիթը  կարդում է  գիրք: (կարդալ)

Մենք օգնում պապիկին՝ այգին մշակել: (օգնել)

Սովորողները գրում են : (գրել)

Հյուրերը հյուրասիրվում էին  տոնական սեղանից:(հյուրասիրվել)

Լողորդները լողում էին  ջրավազանում:(լողալ)

Երկու մարզիկներ մրցում էին: (մրցել)

Դու սխալ ճանապարով քայլում ես: (քայլել)

Նա շատ գեղեցիկ է պարում: (պարել)

Տառերը ճիշտ հջորդականությամբ դասավորի՛ր և կազմի՛ր բառեր:

Պմա-ամպ

քնեշ-շենք

բզաոցմ-բազմոց

ևար-արև

ջրա-արջ

կբա-բակ

դրոցպ-դպրոց

նոնաք-անոնք

ղևենի-եղևնի

րաք-քար

ղհո-հող

ուրջ-ջուր

 

Մայրենի

Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված գոյականները:

Ցուցահանդեսը լինելու էր որտե՞ղ: (այգի, բակ)

օրինակ՝  Ցուցահանդեսը լինելու էր այգում, բակում:

Մենք արագ հեռացանք փողոցից որտեղի՞ց շատ ձայն էր լինում փողոց :  (փողոց)

Ճանապարհին անդիպեցի Արամ: (Արամ)

Որոշեցինք հանդիպել դասարանի մեջ:  (դասարան)

Մեկնեց երկրից ինքնաթիռ: (ինքնաթիռ)

Շատ հեռու չէր անտառը գյուղ: (գյուղ)

Համապատասխան դերանունները և բայերը միացրո՛ւ իրար և կազմի՛ր նախադասություն:

Ես, մենք, դու, դուք, նա, նրանք

Պարում ենք, խոսում եմ, մտածում ես, քայլում են, աշխատում է, հիշում եմ, նկարում եք, պատրաստվում է, կկազմես, ներում ենք, մշակելու են, կառավարում ենք, հաստատելու են, կգաա, չմոռանաս, կխոսեն:

Օրինակ՝

Ես խոսում եմ:

Մենք պարում ենք:

Դու մտածում ես:

նրանք քայլում են։

Նա աշխատում է։

Ես հիշում եմ։

Դուք նկարում եք։

Նա պատրաստվում է։

Դուք կկազմես։

Մենք ներում ենք։

Նրանք մշակելու են։

Մենք կառավարում ենք։

Նրանք հաստատելու են։

Նա կգաա։

Դուք չմոռանաս։

Նրանք կխոսեն:

Մայրենի

Կարդա՛ տեքստը և պատասխանի՛ր հարցերին:

Ճամփորդության երրորդ օրն  էր: Մենք մնում էինք անտառում, վրանների տակ: Մեր դասընկերոջ՝ Տիգրանի ծննդյան օրն էր: Տարեդարձը Տիգրանը պետք է առաջին անգամ նշեր անտառում: Սովորողները որոշեցին անակնկալ անել նրան: Անտառից գեղեցիկ ծաղիկներ հավաքեցին, ծաղկեփունջ պատրաստեցին Արամն ու  Լիլիթը, և նվիրեցին Տիգրանին, Անահիտը գիրք նվիրեց, իսկ Աշոտը՝ փոքրիկ շնիկ:

Որտե՞ղ էին մնում սովորողները:-Սովորողները մնում էին անտառում, վրանների տակ։

Ո՞ւմ ծննդյան օրն էր:-Տիգրանի ծննդյան օրն էր։

Ի՞նչ որոշեցին անել սովորողները:- Սովորողները որոշեցին անակնկալ անել նրան։

Արամը և Լիլիթը ի՞նչ  պատրաստեցին և նվիրեցին Տիգրանին:- Արամն ու  Լիլիթը նվիրեցին ծաղիկներ։

Անահիտը և Աշոտը ի՞նչ նվիրեցին:- Անահիտը գիրք նվիրեց  իսկ Աշոտը փոքրիկ շնիկ։

 

 

Գրի՛ր՝ քանի հնչյուն, քանի տառ կա տրված բառերում: Օրինակ՝ գիրք-4տառ, 4հնչյուն, ելակ-4տառ, 5 հնչյուն:

Տուն-4տառ,5հնչյուն

Բազմոց-6տառ,7հնչյուն

Գրիչ-4տառ,4հնչյուն

Անտառ-5տառ,5հնչյուն

Դաշտ-4տառ,4հնչյուն

Աղմուկ-5տառ,7հնչյուն

Դասարան-7տառ,7հնչյուն

Պատուհան-7տառ,9հնչյուն

Լսարան-6տառ,6հնչյուն

Մայրենի

Համապատասխան բառերը միացրու իրար և կազմի՛ր բառակապակցություն:

Օրինակ՝                                      կամ                   անուշաբույր ծաղիկներ

Անուշաբույր       լեռ                  կամ                      բարձր            լեռ

Բարձր                  արև                կամ                    լույսավոր        արև

Ջերմ                     սենյակ            կամ                    ցուրտ                սենյակ

Լուսավոր            սովորող          կամ                    տգետ                սովորող

Խելացի                  ծաղիկներ      կամ                    հիմար              ծաղիկներ

Հետաքրքիր         պատմություն     կամ              ձանձրալի      պատմություն

Զվարճալի           ճանապարհ        կամ                լուրջ                ճանապարհ

Երկար                 մատիտներ         կամ                 կարճ                 մատիտներ

Արագընթաց       փամփորդություն   կամ            դանդաղ        փամփորդություն

Գունավոր                միրգ                          կամ        կարմիր               միրգ

Հյութալի                մեքենա                  կամ               չոր                     մեքենա

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ համապատասխան սյունակում գրելով տրված հարցին պատասխանող բառերը: Օրինակ՝

       Ի՞նչ անել   Ի՞նչ, ինչե՞ր Ո՞վ, ովքեր        Ինչպիսի՞
Երգել, պարել Գիրք, գրքեր Սովորող, սովորողներ       քաջ
խոսել Շուն, շներ Մայրիկ,մայրիկներ Ուժեղ
քալել Պուպրիկ,պուպրիկներ Հայրիկ,հայրիկներ խելացի
վազել Կատու,կատուներ Աղջիկ,աղջիկներ գեղեցիկ
Դաս անել Խաղալիգ,խաղալիգներ Տղա,տղաներ հիմար
զատել Ծաղիկ,ծաղիկներ Ընկեր,ընկերներ գունավոր
խաղալ Խաղալիգ,խաղալիգներ Երեխա,երեխաներ անուշիկ

 

 

Մայրենի

Բայերի դիմաց գրի՛ր համապատասխան դերանունը՝ ո՞վ է կատարում գործողությունը:

Օրինակ՝

Խաղում եմ-ես                                                  երգում ենք-Մենք

Երգում եք-դուք                                                   ծաղում է-նա

Նվագում է-նա                                                       հասնում են-նրանք

 

Պարում եմ-ես                                    վազում է-նա

Գրում են-նրանք                              կարդում ենք-մենք

Խոսում ես-դու                                      խաղում ես-դու

 

Լողում են-նրանթք                                           թռչում են-նրանք

Լողում ենք-    մենք                                           քայլում ես-դու

Լողում եք- դուք                                                  վարում է-նա

 

Տրված բայերով կազմի՛ր նախադասություն:

Օրինակ՝

Վազել-Սովորողները վազում էին:

Խոսել-Արամը և Լիլիթը խոսում էին:

Քայլել-Դավիթը և նարեկը քայլում էին։

Աշխատել-Սովորողները Աշխատում էին։

Հասնել-Երեխաները հասնում էին տուն։

Ծաղկել-Նրանք ծաղկում էին ծաղիկներ։

Հավաքել-Նրանք հավաքում էին։

Վարել-Նրանք վարում էին վարարանը։

Կերակրել-Մայրը և Հայրը կորակրում էին։

Կարդալ-Սովորողները կարդում էին։

Թաքնվել-Երեխաները թաքնվում էին։

 

 

Մայրենի

Համապատասխան մասնիկները՝ ածանցները, ավելացրո՛ւ բառերին և կազմի՛ր նոր բառեր՝ ածանցավոր բառեր:

Տուն-Տնային                           -ային

Բաղտ-Բախտություն           -արան

Դաս-Դասարան                        -ան

Ճաշ-Ճաշակ                               -իկ

Անուշ-Անուշենի                       -ակ

Քաղցր-Քաղցրություն               -ենի

Գետ-Գետություն                          -ոց

Փոքր-Փոքրիկ                               -ություն

Պահ-պահարան                         

Արև-Արևոց

Մանուկ-մանկություն

-Ձմեռ-Ձմեռային

Խնձոր-Խնձորենի

Տանձ-Տանձենի

Բալ-Բալենի

Քաջ-Քաջություն

Հերոս-Հերոսություն

Օրինակ՝  տնակ, տնային,  ձմեռային, տանձենի, պահարան, մանկիկ

Փակագծերում տրված բայերը գոործածի՛ր նախադասության մեջ հետևելով օրինակին:

Մենք (վազել)  բակում:- Մենք  վազում ենք բակում:

Նրանք (թաքնվել) անտառում:- Նրանք թաքնվել էին անտառում:

Արամը և Լիլիթը (կարդալ) գիրք:- Արամը և Լիլիթը կարդում են գիրք։

Սովորողները (ջրել)  ծաղիկները:- Սովորողները ջրում են ծաղիկները։

Կենդանիները (թաքնվել)   իրենց բներում:- Կենդանիները թաքնվում են իրենց բներում:

Անահիտը (նկարել)   բնությունը:-Անահիտը նկարում է բնությունը

Բոլորս շատ լավ (հանգստանալ) ճամփորդության ժամանակ:-Բոլորս շատ լավ հանգստանում ենք Ճամփորդության  ժամանակ։

Մայրենի

Հարցերին պատասխանելով լրացրե՛ք նախադասությունը:

Այգում ծաղկել էին (ինչպիսի՞) ծաղիկներ:Այգում ծաղկել էին (գունավոր)ծաղիկներ։

Ընկերներով քայլում էինք (ինչպիսի՞) անտառում:   Ընկերներով քայլում էինք (գեղեցիկ) անտառում:

Մեր խումբը բարձրացավ (ինչպիսի՞) լեռը: Ընկերներով քայլում էինք (բարձր) լեռը։

Դրսում ուժեղ (ի՞նչ) էր գալիս: Դրսում ուժեղ (մարդ) էր գալիս:

Զատկի տոնին (ի՞նչ) են կարմիր ներկում մարդիկ: Զատկի տոնին (ձու) են կարմիր ներկում մարդիկ:

(Ո՞ր) տոնին են մարդիկ ձու կռվացնում: (Զատիկ) տոնին են մարդիկ ձու կռվացնում:

Բառերի մեջ, վերջում ավելացրո՛ւ համապատասխան տառերըը կամ տառը, որ ստացվի բառ կամ նոր բառեր: Օրինակ՝ միր….-միրգ, տու….-տուն,

 Գրիր

Դաս

Ծաղիկ

Սովորող

Մեքենա

Այգի

Ֆուտ..

Պահարան

Գրչատուբ

Թռչուն

Արի

Գարուն

Քանակ

Մատիտ

Նկարիչ

Դուռ

 

 

Մայրենի

Յուրաքնչյուր հատկանիշ ցույց տվող բառի դիմաց գրի՛ր համապատասխան բառը: Օրինակ՝

Բարձր-լեռ

Երկաթե-դուռ

Գեղեցիկ-ծաղիկ

Խելացի-աշակերտ

Քաջ-տղա

Սառը-մեծ

Քաղցր-ջուր

Մեծ-քար

Լուսավոր-Արև

Պարզ-մազ

Հետաքրքիր-գիրք

Նուրբ-աղջիկ

Գույնզգույն-հագուստներ

Մաքուր-ձերք

Թարմ-խնձոր

Տրված գործողություն ցույց տվող բառերով կազմի՛ր նախադասություններ: Օրինակ՝

Ես մարզվում եմ դահլիճում:

Լիլիթը գրում է:

Կարդալ, վազել, խոսել, գրել, քայլել, պարել, երգել, նկարել, հավաքել:

Ես խոսել եմ ընկերիս հետ։

Եղբայրս երգում է։

Քույրիկս նկարել է ընտանեկան նկար։

Մայրս քայլում է ճամբաները։

Ես պարում  եմ  դպրոցում։

Եղբայրս կարդում է Շուն ու կատուն։

Քույրիկս հավաքում է իր խաղալիգները։

Հայրս գրել է նոր պադմություն։

Մայրենի

Կարդա տեքստը և պատասխանի՛ր հարցերին

Շաբաթ օրը ես և Արտաշեսը  Երևանից մեկնեցինք օդանավակայան: Ավտոմեքենան արագ սլանում էր: Ճանապարհին երևում էին ծաղկած այգիները, վարդերի թփերը: Ամբողջ ճանապարհին մենք ուրախ զրուցում էինք, կատակներ անում, քանի որ գնում էին դիմավորելու մեր սիրելի ընկերոջը՝ Արամին:

Ո՞ւր էին գնում տղաները-տղաները գնում էին օդանավակայան։

Ճանապարհին ինչե՞ր էին երևում – Ճանապարհին երևում էին ծաղկած այգիները, վարդերի թփերը։

Ո՞ւմ պետք է դիմավորեին օդանավակայանում- Ամբողջ ճանապարհին մենք ուրախ զրուցում էինք, կատակներ անում, քանի որ գնում էին դիմավորելու մեր սիրելի ընկերոջը՝ Արամին:  

 

Տրված բառերով կազմիր նախադասություն: Օրինակ՝

գարուն, ծաղիկ, ծաղկել, այգի-Գարնանը այգում ծաղկում են ծաղիկները:

երեխաներ, բակ, խաղում են-Երեխաները խաղում են բակում։

այգի, այգեպան, մշակում էր-Այգապանը այգը մշակում էր։

գիրք, Արան, կարդում էր-Արմանը կարդում էր գիրք։

արև, երկինք, շողում է-Արևը շողում է երկինքը։

ջուր, առվակ, հոսում էր-Արվանը հոսում էր ջուր։

վարորդ, վարում էր, մեքենա-Վարորդը վարում էր մեքենան։