Մայրենի

Տրված բայերը՝ գործողություն ցույց տվող եզակի  բառերը՝ դարձրո՛ւ հոգնակի, հոգնակին՝ եզակի: Օրինակին՝

Քայլում եմ-քայլում ենք

Քալյլում եք –քայլում ես

Քայլում ես-քայլում եք:

Վազում եմ-վազում ենք

Վազում են-վազում է։

Մտածում ենք-մտածում եմ

Մտածում ես-մտածում եք։

Կարդում եմ-կարդում ենք

Կարդում եք-կարդում ես

Կարդում է-կարդում են։

Խոսում են-խոսում է

Խոսում ես-խոսում եք։

ծաղկում է-ծաղկում են

Ծաղկում ենք-ծաղկում եմ

Ծաղկում եք-ծաղկում ես։

Տրված բառերին ավելացրո՛ւ ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր:

Գիրք, ծաղիկ, ընկեր, քույր, գարուն, փողոց, երգ, լեռ, երկինք, հայրենիք, մարդ, սովորող, տուն, աշխատանք, պատմություն:

Օրինակ՝ հետաքրքիր, խորիմաստ գիրք:

Ծաղիկ-գույնավոր ծաղիկ։

Ընկեր,մոտիկ ընկեր։

Քույրը,հարազատ քույր։

գարուն,անուշ գարուն։

փողոց,մագուր փողոց։

երգ, կարկաճ երգ։

լեռ,սպիտակ լեռ։

երկինք,կապույտ երկինք։

հայրենիք,Մայր հայրենիք։

մարդ,աշխատասեր մարդ։

սովորող,սովորող աշակերտ։

տուն, գեղեցիկ տուն։

աշխատանք,մագուր աշխատանք։

պատմություն,հետագրգիր պատմություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s