Մայրենի

Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված գոյականները:

Ցուցահանդեսը լինելու էր որտե՞ղ: (այգի, բակ)

օրինակ՝  Ցուցահանդեսը լինելու էր այգում, բակում:

Մենք արագ հեռացանք փողոցից որտեղի՞ց շատ ձայն էր լինում փողոց :  (փողոց)

Ճանապարհին անդիպեցի Արամ: (Արամ)

Որոշեցինք հանդիպել դասարանի մեջ:  (դասարան)

Մեկնեց երկրից ինքնաթիռ: (ինքնաթիռ)

Շատ հեռու չէր անտառը գյուղ: (գյուղ)

Համապատասխան դերանունները և բայերը միացրո՛ւ իրար և կազմի՛ր նախադասություն:

Ես, մենք, դու, դուք, նա, նրանք

Պարում ենք, խոսում եմ, մտածում ես, քայլում են, աշխատում է, հիշում եմ, նկարում եք, պատրաստվում է, կկազմես, ներում ենք, մշակելու են, կառավարում ենք, հաստատելու են, կգաա, չմոռանաս, կխոսեն:

Օրինակ՝

Ես խոսում եմ:

Մենք պարում ենք:

Դու մտածում ես:

նրանք քայլում են։

Նա աշխատում է։

Ես հիշում եմ։

Դուք նկարում եք։

Նա պատրաստվում է։

Դուք կկազմես։

Մենք ներում ենք։

Նրանք մշակելու են։

Մենք կառավարում ենք։

Նրանք հաստատելու են։

Նա կգաա։

Դուք չմոռանաս։

Նրանք կխոսեն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s