Մադեմատիկա

Թեմա՝ Բաղադրյալ թվերի վերլուծությունը պարզ արտադրիչների
Կկրկնենք նաև թվերի բաժանելիության հայտանիշները։

1․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․

50=2×5×5 5-ը և 2-ը նրա համար պարզ արտադրյալ են
40=2×2×2×5 2-ը և 5-ը նրա համար պարզ արտադրյալ են
12=2×5×2×3×2
60=2×3×5×2
55=5×11 5-ը և 11-ը նրա համար պարզ արտադրյալ են
44=2×2×11 2-ը և 11-ը նրա համար պարզ արտադրյալ են
360=2×2×2×5×3×3
400
72
240
2․Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց
ընդհանուր պարզ արտադրիչները․

30 և 12
40 և 50
60 և 120
70 և 14
45 և 9
360 և 15
24 և 120
25 և 50
120 և 18
180 և 24
3․ Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 68975928* թիվը առանց
մնացորդի կբաժանվի 4-ի։
4. Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 5*012 թիվը առանց մնացորդի
կբաժանվի 3-ի։
5. Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 4*128 թիվը առանց մնացորդի
կբաժանվի 9-ի։
6. Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 89152* թիվը առանց
մնացորդի կբաժանվի 5-ի

7․Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 700910152* թիվը առանց
մնացորդի կբաժանվի 2-ի։

8․Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 80001252* թիվը առանց
մնացորդի կբաժանվի 10-ի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s